Çerez Örnek

EÜ Klasik Arkeoloji Bölümü Doktor Adayları

EU Doctoral Candidates of the Department of Classical Archaeology

 

İsim Soyisim:             Murat KARAGÖZ

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2022-devam ediyor)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Yasemin POLAT

Doktora Tezi Adı:       Henüz netleştirilmedi

                                   (İngilizce tez adı)

Mail Adresi:               muratkaragoz@outlook.com

 

İsim Soyisim:             Zeynep Akkuzu

Bölümü:                     Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (2022-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Belirlenmedi

                                   (İngilizce tez adı)

Danışmanı:                 Prof. Dr. Eşref Abay

E-mail Adresi:            zeynep.akkuzu42@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Hazel Numanoğlu

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2021-devam ediyor)

Danışmanı:                 Prof. Dr. Hüseyin Cevizoğlu

Doktora Tezi Adı:       Belirlenmedi

Mail Adresi:               hazeldeniz@hotmail.com

 

İsim Soyisim:             Melis ÇOBANOĞULLARI

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2021-devam ediyor)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Yasemin POLAT

Doktora Tezi Adı:       Hellenistik Dönem’de Antandros

                                   (Antandros in the Hellenistic Period)

Mail Adresi:               melis8303@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Ergin Tatar

Bölümü:                     Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (2020-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Yakın Doğu'da Oyun Kültürü ve Buluntuları

      (Game Culture and Artefacts at Near East)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur

Mail Adresi:               ergintatar@gmail.com          

 

İsim Soyisim:             Gamze Akuzman

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji ( 2020-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Arkaik ve Klasik Devir Yunan Vazolarında Yabancı Halkların Temsilleri                             

(Representations of Foreign Identities on Greek Vases Archaic and Classical period)

Danışmanı:                 Prof. Dr. Hüseyin Cevizoğlu

Mail Adresi:               gamzeakuzman@hotmail.com

 

İsim Soyisim:             İlayda ÜRÜN KARAÇETİN

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2020- Devam Ediyor)

Doktora Tezi Adı:      MÖ 1. Binde Anadolu’da Pithos Mezar Geleneği

                                   (Pithos Burial Tradition in Anatolia in the 1st Millennium BC)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Yasemin POLAT

E-mail Adresi:            ilaydaurun@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Mehmet Özgönül

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji (2020-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Kentleşme ve Sosyal Değişim Sürecinde Antik Yunan Polis’inin Oluşumu

                                   (The Formation of The Greek Polis in The Process of Urbanization and Social Change)

Danışmanı:                 Doç. Dr. M. Nezih Aytaçlar

E-mail Adresi:            mehmetozgonull@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Aylin Badem

Bölümü:                     Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (2019-Devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       M.Ö. IV. Bin’de Başur Höyük’ün Memeli Hayvanlara Dayalı Beslenme ve İkincil Üretim Ekonomisi ile Bölgesel Karşılaştırılması 

                                  (The Subsistence And Secondary Production Economy In Başur Höyük During The IVth Millennium BC. Based On Mammalian Animals With A Regional Comparison)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur

E-mail Adresi:            aylinbadem@outlook.com

 

İsim Soyisim:             Gizem Dayangaç

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji (2019-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Smyrna AgorasBouleuterion Yapısı Roma Dönemi Seramikler

Danışmanı:                 Doç. Dr. Yasemin Polat

Mail Adresi:               gizmalkan@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Ebru Tuna

Bölümü:                     Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (2019- devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       MÖ 4. ve 3. Binyılda Konya Havzasının Seramik Ekolojisi Bağlamında Sosyo-Kültürel Gelişimi

     (Socio-Cultural Development of the Konya Basin in the Context of Ceramic Ecology in the 4th and 3 rd Millennium BC)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu

Mail Adresi:               ebruinceman@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Ecem BAYSU

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2019- devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       MÖ 1. Binyıl Batı Anadolu'da Çocuk ve Ölü Gömme Gelenekleri

                                  (Child and Burial Customs of West Anatolia in the first millenium B.C.)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Yasemin POLAT

E-mail Adresi:            baysuecem@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Hakan Aycan

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2019-devam ediyor)

Danışmanı:                 Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir

Doktora Tezi Adı:       Klaros YK Sektörü Roma Dönemi Seramikleri

                                   (Roman Pottery from YK Sector at Klaros)

Mail Adresi:               aycan.hakan@ege.edu.tr

 

İsim Soyisim:             Merve Mamikoğlu

Bölümü:                     Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (2019-Devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Yeşilova Höyüğü Neolitik Dönem Çanak Çömleği

                                   (Yesilova Hoyuk Neolithic Age Pottery)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Zafer Derin

E-mail Adresi:            merve_hepiyiler@hotmail.com

 

İsim Soyisim:             Oğuzhan İLERİ

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2019- Devam Ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Arkaik Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne Kadar Kıbrıs Amphoraları ve Kıbrıs’ın Tarımsal Üretiminin Akdeniz Pazarına Etkileri

     (Cypriot Amphorae from the Archaic Period to the Roman Imperial Period and the Effects of Cyprus’ Agricultural Production on the  Mediterranean Market)

Danışmanı:                 Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL

E-mail Adresi:            oguzhanileri1@gmail.com

 

İsim Soyisim              Ufuk Bagana

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji (2019- Devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Antik Çağda Balıkesir-Dursunbey: Tarihi Coğrafyası ve Arkeolojisi

                                   Balıkesir-Dursunbey Historical Geography and Archaeology in Antiquity

Danışmanı:                 Prof. Dr. Cumhur Tanrıver

Mail Adresi:               ufukbagana@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Başak ONGAR

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2018- devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Eski Smyrna’da İkinci Binyıldan Arkaik Dönem Sonuna kadar

                                   Gri Seramikler

                                   (Grey Ware from the Second Millenium BC to the late Archaic

                                   Period at Old Smyrna)                                 

Danışmanı:                 Prof. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU

E-mail Adresi:            basakongar@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Funda Ertuğrul

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji (2018-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       1996-2005 Yılları Arasında Tralleis’te Ele Geçen Roma Seramikleri

                                   (The Roman period ceramics handled in the Tralleis between 1996-2005)                           

Danışmanı:                 Prof. Dr. Gürcan Polat

Mail Adresi:               fundaertugrul1@hotmail.com

 

İsim Soyisim:             Abdullah Bilen

Bölümü:                     Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi (2017-devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Orta Tunç Çağ'da Yukarı Dicle Vadisi: Bölge Kültürü ve Siyasi Yapı

                                   (İngilizce Başlık)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur

Mail Adresi:               bilenabd@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Ahmet Oğuzhan KARAÇETİN

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2017-Devam Ediyor)

Danışmanı:                 Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL

Doktora Tezi Adı:       Pax Romana Dönemi’nde Campania Şarabının Akdeniz’deki   İhracat Modelinin Geliştirilmesi                                                                                                    

                                 (Development of the Campania Wine Export Model in the Mediterranean Sea during the Pax Romana Period)

Mail Adresi:                oguzhankrctn@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Evren AÇAR

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2017- devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Antandros Kazılarında Ele Geçen Antik Yunan Ticari Amphoraları

(Ancient Greek Transport Amphorae Found in Antandros Excavations)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Yasemin POLAT

E-mail Adresi:            evrenacar@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Özgen Çelik

Bölümü:                     Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (2017-Devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı I Mimarisi

                                   (The Early Bronze Age I Architecture of Yassıtepe Höyüğü)

Danışmanı:                 Doç. Dr. Zafer Derin

E-mail Adresi:            ozgencelikk@gmail.com

 

İsim Soyisim:             Gencay Öztürk

Bölümü:                     Klasik Arkeoloji Bölümü (2016- devam ediyor)

Doktora Tezi Adı:       Sardis Buluntuları Işığında Lydia Arkeo-gemolojisi

                                   (Archaeo-gemology of Lydia in The Light of Finds at Sardis)

Danışmanı:                 Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir

E-mail Adresi:            gencay@hotmail.co.uk

 

İsim Soyisim :            Gökmen ELMALI

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2018-devam ediyor)

Danışmanı :               Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL

Doktora Tezi Adı :      Kos Amphora Mühürleri

      (Koan Amphora Stamps)

Mail Adresi :              gokmenelmali@windowslive.com

 

İsim Soyisim :            Cansu YÜNCÜLER

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2022-devam ediyor)

Danışmanı :                Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL

Doktora Tezi Adı :     Belirlenmedi

Mail Adresi :              tutestein@gmail.com

 

İsim Soyisim :            Zafer YÜCEDAĞ

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2018-devam ediyor)

Danışmanı :               Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL

Doktora Tezi Adı :     Roma İmparatorluk Dönemi’nde Bithynia’da Lahit Üretim ve Ticareti

                                 (Production and Trade of Sarcophagi in Bithynia in the Roman Imperial Period)

Mail Adresi :              ancientcityguide@gmail.com

 

İsim Soyisim :            Betül BALIKÇI

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2020-devam ediyor)

Danışmanı :                Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL

Doktora Tezi Adı :     Sinope Amphoraları ve Amphora Mühürleri

     (Sinopean Amphorae and Amphora Stamps)

Mail Adresi :              betul.balikci@hotmail.com

 

İsim Soyisim :            Nurgül Sincar

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2020-devam ediyor)

Danışmanı :                Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL

Doktora Tezi Adı :       Belirlenmedi

Mail Adresi :              nurgul.sincar@gmail.com

 

İsim Soyisim :            Esra ALTINANIT-KIRIK

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2018-devam ediyor)

Danışmanı :                Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL

Doktora Tezi Adı :     Antik Dönemde Akdeniz’de Deniz Taşıtlarında Mutfak

    (The Galley on Vessels in the Mediterranean in Antiquity)

Mail Adresi :              esraaltinanit@gmail.com

 

İsim Soyisim :            Atabey VARDAR

Bölümü :                    Klasik Arkeoloji Bölümü (2022-devam ediyor)

Danışmanı :                Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL

Doktora Tezi Adı :     Geç Antik Dönemde Değişen Ticari Yapı Doğrultusunda Africa Proconsularis Konstantinopolis İlişkileri

                                 (African Proconsularis and Constantinople Relations in Accordance with the Shifting Commercial Structure of Late Antiquity)

Mail Adresi :              vardar.atabey@gmail.com

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY