Projeler

Projeler

Çamönü, Ahmetbeyli, Sahil sitesi, Maydonoz, Yoncaköy Çevresi yüzey araştırmas Projesi - Nuran ŞAHİN- 2004

Klaros 2001 Kazısı - Nuran ŞAHİN- 2002

Pişmiş Toprak Kadın Figürin Buluntuları Işığında Klaros’da Tanrıça Kültleri - Nuran ŞAHİN- 2012

Klaros Batı Onur Anıtları Sektörü, (B.O.A) Leto? Tapınağı Araştırma Projesi - Nuran ŞAHİN - 2012

Dikdörtgen Apollon Sunağının Kazı, Araştırma ve Restitüsyon Projesi - Nuran ŞAHİN- 2013.

Klaros’da Dionysos Kültü - Nuran ŞAHİN

N12 Yapısının Kazı ve Araştırılması - Nuran ŞAHİN

Klaros Erken Demir Çağ Seramiklerinin Değerlendirilmesi - Nuran ŞAHİN

Aigai Antik Kentinin Savunma Sistemleri ve Kentleşme Dokusunun Aiolis Bölgesindeki Yeri - Ersin DOĞER-2010

Antandros Hellenistik Nekropolü - Gürcan POLAT-2010

Bursa Müzesinde Korunmakta Olan Antandros Nekropol Buluntuları - Gürcan POLAT-2011

Anadolu’da Lydia Seramiklerinin Yayılım Alanları ve Üretim Merkezleri – Gül GÜRTEKİN DEMİR-2008

Kale-i Tavas Kazısında Ele Geçen Yerli Anadolu Üretimi Seramikler – Gül GÜRTEKİN DEMİR

Gordion’daki Lydia Seramikleri: Bikrom Tekniği – Gül GÜRTEKİN DEMİR

Hellenistik Dönem Amphora Mühürleme Geleneğinden Hareketle Sistematik Veri Tabanı Oluşturma - Gonca CANKARDEŞ ŞENOL- 2010 

Rhodos Amphora Üreticilerinin Mühürlerinde Görülen Sembollerin İkonografik olarak İncelenmesi - Gonca CANKARDEŞ ŞENOL

Rhodos Peraiası Amphora Atölyeleri Araştırma Projesi – A. Kaan  ŞENOL- 2002

Alexandria Müzesi Ticari Amphoraları Yayın Projesi – A. Kaan ŞENOL

Batı Anadolu Kaya Kutsal Alanları ve Tapınaklarının Anadolu Dinsel Yaşantısındaki Yeri -Aytekin ERDOĞAN-2009

Tripolis Doğu Nekropolisi - Aytekin ERDOĞAN-2012

Hellespontin Phrygia Bölgesi Sınırları İçerisinde Phryg ve Akhaemenid Dönemi Eserleri ve Yerleşimlerinin Araştırılması - Aytekin ERDOĞAN-2013

Milas TKİ Kazılarında Bulunan Geometrik Dönem Bronz Eserlerin Ege Dünyasındaki Yeri – Aytekin ERDOĞAN

Antandros Arkaik Dönem Evi – Yasemin POLAT

Seramikler Işığında Gömeç Kızçiftliği Höyüğü’ nün Tabakalanması ve Tarihteki Yeri – Yasemin POLAT-2007

Klazomenai’ de Endüstri Alanları: Demirci İşliği Araştırma ve Yayın Projesi – Hüseyin CEVİZOĞLU- 2009

Klazomenai Hellenistik Dönem Pişmiş Toprak Figürinleri: Belgeleme ve Araştırma Projesi – Hüseyin CEVİZOĞLU

TÜBİTAK PROJELERİ

“I. Uluslararası Kehanet Merkezleri ve Apollon’un Anadolu Kültleri” Sempozyumu - Nuran ŞAHİN- 2005

Klaros Kutsal Alanındaki Apollon Sunaklarının ve Kutsal Yolların Kazı, Çizim ve Dijital Ortamda Ayağa Kaldırılma Projesi - Nuran ŞAHİN- 2011.

Antik Dönemde Marmaris/Bozburun Yarımadası’ndaki (Karia Khersonesosu) Tarımsal ve Endüstriyel Üretim Teknolojileri Işığında Bölgenin Ticari İlişkileri: Bybassos Modeli – A. Kaan ŞENOL

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Anadolu - Avrupa Mitolojik, Tarihsel Birlikteliği: Castro &Antandros - Gürcan POLAT

DİĞER

Klaros Bilicilik Merkezi Arkeopark Projesi - Nuran ŞAHİN - 2011