Günümüzde Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarında mezun vermekte olup Edebiyat Fakültesi'nde bir akademik yıl, 15 hafta süren iki dönemden oluşmaktadır.

Programın amacı; Antik Dönem kültür ve uygarlıklarını inceleyerek bu konuda hem teorik hem de öğretim üyelerimizce çeşitli bölgelerde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları ile pratik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırmak; arkeolojide kullanılan güncel yöntem ve teknolojileri takip eden, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

Arkeoloji Bölümünün eğitim dili Türkçedir.

Arkeoloji Bölümü lisans programı 4 yılda (8 dönemde) tamamlanır. Arkeoloji bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olurlar ve Arkeolog unvanı almaya hak kazanırlar.

Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslerin %70'ine katılmanın zorunlu olduğu bölümde dersler, yazılı sınavlar, seminerler ve sunumlar ile değerlendirilir. Her yarıyılda bir ara sınav, bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final tarihleri bölüm tarafından ilan edilir.

Mazeret nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazeret olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Lisans eğitimleri sırasında öğrenciler, arazi çalışmalarına ve bölüm tarafından yürütülen kazılara katılabilmekte, derslerde öğrendiklerini arazi çalışmalarıyla pekiştirebilmektedirler. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin yapıldığı Arkeoloji Bölümü’nde 5 Profesör, 6 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Dr. ve 13 Araştırma Görevlisi   görev yapmaktadır.